Personeel en salarisadministratie

Wij verzorgen de complete personeelsadministratie voor werkgevers. Met name als het gaat om loonadministratie. Het is een vak apart en veel boekhouders willen zich er niet aan wagen.

Bedrijven kunnen hiervoor rechtstreeks met ons contact opnemen, maar wij werken ook veel voor administratiekantoren die zelf de kennis niet in huis hebben. U kunt ons inschakelen voor vele zaken omtrent uw personeel. Onder andere voor: Salarisspecificaties, betalingsoverzichten, journaalposten, OLP en PLO (bouw, schilders, aannemers etcetera. Maar ook voor de jaarstaten, daarbij kunt u denken aan: Loonstaten, verzamel loonstaat, cumulatief loonjournaal, cumulatief aangifte loonheffingen, historisch overzicht, jaaroverzicht en jaaropgaven van werknemers.


Arbo advies en ondersteuning


Ons kantoor doet veel meer dan alleen loon- en salarisadministratie. Onder de naam ARBO Samen Door Werken. Hierbij onderscheiden we ons door kennis, ervaring en optimale ondersteuning die u als werkgever heeft m.b.t. Wet verbetering Poortwachter en het personeelsbeleid.


Deze specialisatie is dan ook de verhouding tussen werkgever en werknemer op het gebied van Sociale zekerheid. Wij denken zowel met u als werkgever mij vanuit kostenbesparend aspect, alsmede met het welzijn en gezondheidsaspect van uw werknemers.


ARBO Samen Door Werken heeft in de eerste plaats tal van contracten met bedrijfsartsen door heel Nederland. Als tweede hebben we binnen het specialistische netwerk van ons onder andere; arbeidsdeskundigen, mediators en juristen.


Wij staan voor Betrouwbaarheid, Betrokkenheid en Betaalbaarheid.


Advies Sociale Zekerheid

Voor Advies Sociale Zekerheid is hiermee de dienst die alles compleet maakt. Onder dit advies verstaan we alle zaken gerelateerd aan:


Wia en WAO

Ziektewet en WW

Personeelsbeleid

Arbozaken

Ontslagzaken

Bedrijfsbeëindiging

Sectorindeling

Werkingssfeer


Deze kennis hebben we mogen vergaren door 25 jaar ervaring bij het UWV en haar rechtsvoorgangers. We weten in dat geval waar we over praten.